T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Sit Alanları

İSTANBUL’DAKİ SİT ALANLARI

28 SİT / Kentsel

18 SİT / Tarihi

35 SİT/ Arkeolojik

64 SİT / Doğal

33 SİT /  Karma

Toplam 178 SİT

İSTANBUL’DAKİ ANITLAR

5748 /  Kentsel

752 / Arkeolojik

10068 / Sivil Mimarlık Örneği (SMÖ)

Toplam 16568 Tescilli Varlık*

* www.evanter.gov.tr den faydalanılmıştır.