T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Medreseler

Rüstem Paşa Medresesi

Cağaloğlu’ndadır. Medrese mimarisinde özgün bir denemedir. Sinan, bu yapıyı 1550’de Rüstem Paşa için yapmıştır. Dış duvarlar sekiz köşelidir. Avlu çevresinde 22 oda ve bir dershane-mescit yerleştirilmiştir.

Koca Sinan Paşa Medresesi

Divanyolu’ndadır. 1594’te yaptırılmıştır. Bağımsız medrese yapılarının anıtsal ve güzel örneklerindendir. Günümüzde İktisat Fakültesi’dir. Medresenin yanında sebil ve türbe vardır.

Kuyucu Murat Paşa Medresesi

Vezneciler’dedir. 1606-1610 arasında yapılmıştır. Dar bir alana medrese, dershane-mescit, sebil, türbe, sübyan mektebi ve dükkânlar yerleştirilmiştir. Düzgün kesme taştan bir yapıdır. Büyük ölçüde onarılmış, kubbesi çatıya dönüştürülmüştür.
Abdülhalim (Ankaravi) Medresesi

Belediye Sarayı yanındadır. 1707’de yapılmış, 1958-1960’ta onarılmıştır. Dar bir avlu çevresinde, iki katta 13 oda ve bir dershaneden oluşan küçük bir yapıdır. Avluyu çevreleyen revaklar, manastır ve aynalı tonoz örtülüdür.

Hasan Paşa Medresesi

Beyazıt’tadır. 1745’te Mimar Çelebi Mustafa yapmıştır. Barok üslupta yapıların ilk örneklerindendir. En önemli özelliği iki katlı oluşudur. Altta sebil ve dükkânlar vardır.