T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

ÇatalcaÇatalca

1924'te kurulup 1926'da kaldırılan "Çatalca Vilayeti" merkez ilçe dışındaki Silivri ve Büyükçekmece ilçelerinden oluşmaktaydı. 26 Haziran 1926 tarihinde çıkartılan bir kanunla İstanbul'a bağlı bir ilçe haline gelmiştir. Daha sonra II. Dünya Savaşı döneminde İstanbul'u batıdan koruyan savunma hattı nedeniyle önem kazanmıştır. Güneyde Büyükçekmece'ye, batıda Silivri ve Tekirdağ iline, doğuda Arnavutköy'e komşudur. Çatalca, 1115.11 km²'lik yüzölçümü ile İstanbul'un en büyük ilçesidir. İlçe sınırları içerisinde fazlasıyla orman alanı ve kırsal alan bulunmaktadır.

Çatalca’nın Karadeniz kıyısında kuzey kesiminde Yıldız Dağları'nın devamı olan ormanlarla kaplı yükseltiler yer alır. Bunların güneyinde verimli ovalar başlar. Çatalca yüzölçümünün %90’ı İSKİ koruma havzaları içerisinde kalmaktadır. İstanbul'un içme suyunun büyük bir bölümü ilçe sınırlarının yanında yer alan Durusu Gölü ve Büyükçekmece Baraj Gölünden sağlanır. Çatalca, doğa yapısı ve yeşilliği ile dikkat çekmektedir. Çatalca halkının geçim kaynağı olan tarım, Çatalca ilçesinin en önemli işgücü sektörlerindendir. Tarım sektöründeki oran Çatalca genelinde %47’dir. Çatalca iklimi akdeniz iklim özelliklerini taşımaktadır. Bunun yanı sıra marmara geçiş tipli ikliminin kuzeydeki son noktalarından bir tanesi olduğu görülmektedir. Çatalca nüfusu 2013 yılına göre 65.811'dir.

Asya ile Avrupa'yı birleştiren İstanbul şehrinin batısında yer alan Çatalca kazandığı stratejik önem nedeniyle tarih boyunca göçlere, istilalara ve saldırılara sahne olmuştur. Bu temel sebebe bağlı olarak; Çatalca tarihsel gelişiminde yerleşme ve kültür bakımından dinamik bir süreç yaşamıştır.

Şehir, antik çağda "Metrai" (Marta, Metran, Metris) adıyla anılıyordu. Metris kelimesi Osmanlıcıda "siper" anlamına gelmektedir. Meşhur seyyahımız Evliya Çelebi'ye göre Çatalca'ya "Hanice" de denmiştir. Büyük İskender zamanında İstanbul'u onaran Kral Yagfur'un kızı Haniçe'nin yaylağı olan Çatalca'ya yaptırılan kaleye bu isim verilmiş ve o dönem Çatalca "Hanice" olarak anılmıştır.