T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

BeyoğluBeyoğlu

İş, eğlence ve kültür hayatının merkezi olan Beyoğlu ilçesi 45 mahalleden ve yaklaşık 245 bin yerleşik nüfustan oluşan bir yerleşim yeridir. İlçenin yüzölçümü 8,91 km2 ’dir. Kimilerine göre sadece Taksim Meydanı’ndan Tünel Meydanı’na uzanan alan olarak düşünülen Beyoğlu, ilçe olarak Haliç’in kuzeyinde Kağıthane, Sütlüce ve Kasımpaşa vadisinin batısıyla, Dolmabahçe(Gazhane) vadisi arasında kalan alanı kapsar, Şişli ve Beşiktaş ilçeleriyle sınır oluşturur.

Beyoğlu son 20 yılda 19. yüzyıldaki görkemli günlerine geri dönmüş ve yeniden turizm, ticaret, kültür, sanat ve eğlence gibi alanlarda İstanbul’un en önemli çekim merkezi haline gelmiştir. Günümüzde Beyoğlu ve geniş çevresi, bir yandan sahildeki liman işletmeleriyle deniz ticaretini ve bağlantılı sektörleri, diğer yandan büyük iş merkezleri ve pasajlarıyla ticaret ve finans yaşamını barındırmakta; ilçedeki ticari hareketlilik günün her saatinde devam etmektedir.

Tarihi Yarımada’nın ve Haliç’in karşısında gelişen bölge öteden beri Yunanca’da “karşı yaka”, “öte” anlamına gelen “Pera” adıyla anılmıştır. Türkler tarafından kullanılan Beyoğlu adının, bir beyin oğlunun bölgedeki konağından kaynaklandığı ileri sürülerek çeşitli varsayımlardan söz edilmektedir. Bir varsayıma göre “Beyoğlu” adı II. Mehmed (Fatih) döneminde Pontus Prensi AleksiosKomnenos’un veya yeğeninin İslamiyet’i kabul ederek bu bölgeye yerleşmesinden, diğer bir varsayıma göre de I. Süleyman (Kanuni) Dönemi’nin Venedik Elçisi A. Giritti’nin oğlu LuigiGiritti’nin Taksim dolaylarında bir konakta oturmasından kaynaklanmaktadır. Başka bir varsayıma göre Kanuni Sultan Süleyman döneminde burada oturan Venedik elçisine Beyoğlu dendiği için semte Beyoğlu adı verilmiştir.